Electrician autorizat !

Electrician autorizat din Bucuresti electrician autorizat ,experienta de peste 21 de ani in domeniu , efectuez instalatii electrice ,

pentru estimare gratuita sunati la 0722.365.447

In cazul unor defectiuni electrice nu incercati rezolvarea lor empirica ci apelati la electriceni autorizati

care au indemanarea cat si sculele necesare rezolvarii acestor defectiuni.

Electricienii autorizati ANRE sunt pregatiti sa execute orice instalatie electrica sau sa o reperare in urmatoarele zone:

-electricieni sector 1 : Grivitei ,Aviatiei , Plevnei ,Victoriei , Domenii , Dorobanti , Floreasca , Romana , Primaverii , Dacia .

-electricieni sector 2 :Colentina ,Iancului , Lacul Tei , Obor , Floreasca ,Mosilor , Pantelimon,Stefan cel Mare, sau Fainari .

-electricieni sector 3 : Decebal , Dristor , piata Alba Iulia, Titan, piata Salajan, piata Unirii, zona Vitan, Universitatii, Rosseti,Victoriei,Nicolae Grigorescu, Becatei , Prevederii , B-dul. 1 Decembrie , Chisinau.

-electrician ANRE sector 4:Oltenitei , zonaFilaret , soseaua Giurgiului , bulevardul Brancoveanu, Aparatorii Patriei, Vacaresti, Tineretului, Luica, Obregia , Secuilor , Parincea , Racovita ,Aliorului , Moldovita.

-electrician Electrica sector 5 : cartierul Rahova , soseaua Panduri , Cosbuc ,zona Uniri , Salaj , Pieptanari , Ferentari , Alexandriei , Victoriei , 13 Septembrie , Nasaud , Pricopan , Telita , Viilor .

-electricieni Enel sector 6 : cartierul Crangasi , Timisoara, Giulesti, Militari, Calea Plevnei, zona Iuliu Maniu, Timisoara, metrou Gorjului , Prelungirea Ghencea ,Valea Argesului .

5/5 (3 Reviews)

1 comment

Comments are closed.